Language: Dutch French  English  

Valmont CO-2 Neutrale onderneming

CO² Neutrale Onderneming

Conserving Resources. Improving Life.

Klimaatsverandering staat nú meer dan ooit in de publieke en politieke belangstelling. Bij Valmont is de zorg voor het milieu al lang geleden begonnen. Wij zien dan ook een belangrijke rol voor onszelf weggelegd bij het zoeken naar oplossingen voor deze problematiek bij de inrichting van onze buitenruimte.

Als producent van masten in aluminium, hout en staal, die in eigen lichtmast fabrieken worden geproduceerd is deze duurzaamheidsambitie door de wijze waarop wij werken onze “way of life” geworden. Valmont heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de emissies van haar producten.

Levens Cyclus Analyse (LCA).

In 2008 heeft Valmont onderzoek laten doen naar de levens cyclus analyse van masten in aluminium, hout en staal. Dit zijn ook de materialen waar Valmont in Europa masten van produceert. Het onderzoek uitgevoerd door het gerenommeerde bedrijf Reylers Oy in samenwerking met de universiteit van Lappeenranta, heeft Valmont op wetenschappelijke basis inzage verschaft in de zogenaamde ECO99 indicatoren. Niet enkel CO² is dus meegenomen maar veel meer aspecten. 

Een framewrok is opgezet waarbij er is uitgegaan van een mast van een bepaalde hoogte, met een bepaald gewicht als top-load en een specifieke uitbuiging (conform EN-40) om alle masten van verschillende materialen goed te kunnen vergelijken met elkaar. Appels met appels. Waarbij begonnen wordt bij het winnen van bauxiet, ijzererts of hout tot en met het einde van de levensduur van de mast. Dit is de basis geweest voor het ZEP programma van Valmont Zero Emission Pole.

LCA
Uitkomsten van de LCA betrekking hebbend op de bovengenoemde aspecten: 

In samenwerking met Trees for All steunt Valmont Bolivia met het project “Het ArBolivia”. Hiermee wordt de CO2 emissie van de Zero Emission Pole gecompenseerd.

Het project in het kort

Het ArBolivia project, wat een samenvoeging is van de woorden árbol (Spaans voor boom) en Bolivia, is in 2013 van start gegaan.

web1Binnen het project is de lokale bevolking verantwoordelijk  voor de aanplant van nieuw bos. De boeren benutten dit als gebruiksbos. Dankzij verbeterde landbouwmethoden en veeteelt onder de (fruit)bomen, kunnen zij hun inkomen vergroten. Tevens beschermen de boeren natuurbossen en verbinden zij deze met elkaar tot ecologische corridors.

Door bij te dragen aan dit project kunt u middels officiële Gold Standard credits compenseren.

Climate Smart Agriculture aan de oostelijke voet van de Andes.
In het gebied aan de oostelijke voet van de Andes, waar de bergen overgaan in het Amazonebekken,web2 werkt de lokale partner van Trees for All met boeren die investeren in agro-forestry - v een combinatie van bosbouw en landbouw - en klimaatbestendige landbouw (Climate Smart Agriculture). Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van bospercelen. Het project richt zich op nieuwe boeren die ondersteund worden met training, advies, begeleiding en kleine investeringen voor aanplant. Het is de bedoeling om in totaal 5000 hectare duurzaam productiebos aan te leggen en 1000 hectare beschikbaar te stellen voor bos-, landbouw en veeteelt. Daarnaast wordt er een natuurgebied ter grote van 1200 hectare beschermd.

Nu ook Gold Standard Carbon Fix.
Sinds enkele jaren is het mogelijk om ook CarbonFix Gold Standard credits te verkrijgen binnen dit bos project.

Doe mee: CO2 compenseren of bomen planten.
U kunt dit project ondersteunen door uw CO2 uitstoot te compenseren, direct een bijdrage te doen of bomen te planten. Om uw uitstoot uit te rekenen kunt u bij onze accountmanager terrecht.

Wist u dat:

  • Het projectgebied zich uitstrekt over verschillende deelgebieden in de departementen Beni, La Paz, Cochabamba en Santa Cruz?

Recente ontwikkelingen

web3

Op dit moment is er van de beoogde 5000 hectare aan productiebos reeds 1400 hectare aangeplant. Voor agro-forestry en fruitbomen staat de teller op 300 hectare. Hiervoor wordt samengewerkt met ongeveer 1000 boeren. In het huidige 3-jaren contract richten we ons op uitbreiding van bestaande activiteiten, waarbij jaarlijks 15 nieuwe boeren worden ondersteund met training, advies, begeleiding en kleine investeringen voor de aanplant.